Terapeuci

Terapeuci Strefy Języka

Neurologopeda
Terapeuta miofunkcjonalny

Neurologopeda
Terapeuta metody Johansena
Terapeuta Neuroflow
Diagnosta przetwarzania słuchowego

Diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej
Diagnosta ADOS-2
Terapeuta ręki

Psycholog dziecięcy
Psychotraumatolog
Neuropsycholog
Terapeuta EMDR

Ortoptysta

Fizjoterapeuta
Terapeuta i diagnosta Integracji Sensorycznej

Psycholog dziecięcy
Terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej

Diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej

Psycholog
Diagnosta i terapeuta Integracji Sensorycznej
Pedagog

Pedagog
Oligofrenopedagog
Terapeuta ręki

Justyna Chorąży

Diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej
Oligofrenopedagog

Paulina Hilla-Wszołek

Diagnosta i terapeuta Integracji Sensorycznej

Neurologopeda