Ortoptyka

Ortoptyka

Ortoptyka to dziedzina medyczna, która zajmuje się diagnozą i nieoperacyjnym leczeniem zeza oraz usprawnianiem widzenia obuocznego u dzieci i dorosłych.

Podstawą terapii są ćwiczenia poprawiające prace mięśni oka. Badany wykonuje również czynności, dzięki którym wytwarzają się skojarzone ruchy gałek ocznych poprawiających odbieranie wrażeń wzrokowych.

Ortoptysta wykorzystuje specjalistyczne urządzania, takie jak np. synoptofory umożliwiające nie tylko badanie, ale też rehabilitację wzroku.

Zapraszamy na badanie oraz terapię ortoptyczną do Strefy Rozwoju!

1
2

Musisz wiedzieć, że…
Terapia to długi proces i ciężko jest na początku określić, ile spotkań będzie potrzebnych, by pomóc w rozwiązaniu problemu.
Najważniejszą rolę odgrywa współpraca z Rodzicem oraz praca własna Rodzica i Dziecka w domu. Wtedy możemy spodziewać się szybkich efektów.

Poznaj usługi Strefy Rozwoju w zakresie ortoptyki:

  Dla kogo?

Sygnały, które mogą wskazywać na nieprawidłowości w zakresie pracy wzroku:

 • bóle oczu,
 • bóle głowy,
 • mrużenie oczu,
 • pocieranie oczu,
 • łzawienie,
 • niewyraźne widzenie,
 • nieprawidłowe ustawienie gałek ocznych,
 • przymykanie oka,
 • przybliżanie się do tekstu,
 • podwójne widzenie,
 • krótki czas koncentracji uwagi,
 • przechylanie głowy,
 • pomijanie linijek podczas czytania,
 • opuszczanie bądź dodawanie liter podczas czytania,
 • trudności z przepisywaniem z tablicy,
 • trudności z oceną odległości,
 • trudności z czytaniem,
 • trudności z pisaniem.

Diagnostyka ortoptyczna jest szczególnie ważna u dzieci z podejrzeniem występowania specyficznych trudności w uczeniu się, ponieważ zaburzenia widzenia objawiają się w podobny sposób.

  Opis

Diagnostyka ortoptyczna to badanie, które pozwala ocenić funkcjonowanie układu wzrokowego. Badanie przeprowadzane jest przez ortoptystę, który jest specjalistą w zakresie zaburzeń widzenia.

Podczas diagnozy ortoptycznej oceniane są następujące parametry wzroku:

 • ostrość wzroku,
 • ruchomość gałek ocznych,
 • ruchy śledzących i sakkadowych,
 • zakres konwergencji,
 • akomodacja,
 • równowaga mięśniowa,
 • fuzja,
 • widzenie przestrzenne.

Ocena tych parametrów pozwala na wykluczenie lub potwierdzenie zaburzeń widzenia obuocznego i akomodacji. Nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania analizatora wzrokowego mogą przyczyniać się do trudności w nauce czytania i pisania oraz prawidłowego rozwoju innych umiejętności.

Badanie ortoptyczne jest równie ważne jak badanie okulistyczne. Wskazane jest, aby udając się na wizytę u ortoptysty zabrać ze sobą dokumentację medyczną (w szczególności aktualną okulistyczną).

Ocena ortoptyczna jest szczególnie ważna u dzieci z podejrzeniem występowania specyficznych trudności w uczeniu się, ponieważ zaburzenia widzenia objawiają się w podobny sposób.

Diagnostyka ortoptyczna jest ważnym elementem diagnostyki zaburzeń widzenia.
Badanie pozwala wykluczyć lub potwierdzić zaburzenia widzenia obuocznego i akomodacji, które mogą przyczyniać się do trudności w nauce i rozwoju.

  Wynik konsultacji: Wizyta diagnostyczna zawiera ocenę poszczególnych parametrów widzenia oraz omówienie wyników z rodzicem bądź opiekunem.

  Czas trwania spotkania: 40 -50 minut

  Cena: 200 zł

  Dla kogo?

Terapia ortoptyczna skierowana jest do dzieci u których występują nieprawidłowości
w zakresie analizatora wzrokowego. 

  Opis

Terapia ortoptyczna ma ona na celu:

 • rozwijanie fiksacji, lokalizacji,
 • rozwijanie ruchów śledzących, sakkadowych,
 • usprawnianie akomodacji,
 • poszerzanie zakresów fuzji i widzenia przestrzennego,
 • usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej,
 • usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • doskonalenie integracji wzrokowo-słuchowo-ruchowej.

Zajęcia w zależności od potrzeb dziecka mogą zawierać elementy: terapii ręki, terapii
pedagogicznej, programów słuchowych.

  Czas trwania spotkania: 30 minut

  Cena:
ćwiczenia indywidualne: 100 zł
ćwiczenia grupowe (2/3-osobowe): 70 zł