Inne terapie

Inne terapie

Specjaliści Strefy Języka wspierają swoich podopiecznych podczas:

ncz
ncz2

Musisz wiedzieć, że…
Terapia to długi proces i ciężko jest na początku określić, ile spotkań będzie potrzebnych, by pomóc w rozwiązaniu problemu.
Najważniejszą rolę odgrywa współpraca z Rodzicem oraz praca własna Rodzica i Dziecka w domu. Wtedy możemy spodziewać się szybkich efektów.

  Dla kogo?

Na zajęcia zapraszamy dzieci które mają:

 • trudności z wykonaniem podstawowych działań matematycznych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie)
 • trudności w przeliczeniu przedmiotów w zbiorze, odliczaniu pól na planszy lub ustaleniu, który z kolei,
 • trudności z prawidłowym wykonywaniem poleceń dotyczących poruszania się w różnych kierunkach w przestrzeni,
 • trudności w rozumieniu zadań tekstowych, zdiagnozowaną dyskalkulię.

  Opis

Terapia rozpoczyna się od konsultacji, podczas której określamy w jakich sferach dziecko potrzebuje wsparcia. Po określeniu celów przystępujemy do właściwej terapii.  W trakcie zajęć wykorzystujemy karty pracy, zadania na konkretach, gry edukacyjne, które są dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka. W zależności od potrzeb i możliwości dziecka dostosowujemy zadania i tok terapii. Na zajęciach dbamy o przyjazną, spokojną atmosferę, tak aby nauka sprawiała przyjemność, a uczeń mógł zdobywać wiedzę w swoim tempie.

  Wynik konsultacji

W skutecznej terapii bardzo ważna jest współpraca rodzic – terapeuta. Po zajęciach dziecko dostaje zalecenia do wykonania w domu. Zazwyczaj jest to prosta karta pracy, gra lub zabawa. Na bieżąco omawiane są postępy dziecka oraz kolejne kroki terapii.

  Czas trwania spotkania: 50 minut

  Cena: 150 zł

  Dla kogo?

Na zajęcia zapraszamy dzieci, które mają:

 • trudności z rozumieniem przeczytanego tekstu,
 • trudności w opanowaniu poprawnej pisowni,
 • trudności w formułowaniu dłuższej wypowiedzi pisemnej,
 • zdiagnozowaną dysleksję, dysortografię, obniżoną sprawność intelektualną, afazję, spektrum autyzmu,
 • trudności z uczeniem się na pamięć, koncentracją uwagi.
 •  

  Opis

Cele terapii pedagogicznej są ściśle uzależnione od potrzeb danego dziecka i różnią się w zależności od tego. Terapia rozpoczyna się od konsultacji, podczas której określamy, w jakich sferach dziecko potrzebuje wsparcia. Po określeniu celów przystępujemy do właściwej terapii. W zależności od potrzeb i możliwości dziecka dostosowujemy zadania i aktywności podczas zajęć.

W trakcie lekcji wykorzystujemy karty pracy oraz gry edukacyjne, które mają na celu zniwelowanie trudności w nauce.  Prezentujemy techniki, które mogą pomóc w lepszym zapamiętywaniu treści, uczymy budowania wypowiedzi pisemnych.

Na zajęciach dbamy o przyjazną, spokojną atmosferę, tak aby nauka sprawiała przyjemność, a uczeń mógł zdobywać wiedzę w swoim tempie.

  Wynik konsultacji

W skutecznej terapii bardzo ważna jest współpraca rodzic – terapeuta. Po zajęciach dziecko dostaje zalecenia do wykonania w domu. Zazwyczaj jest to prosta karta pracy, gra lub zabawa. Na bieżąco omawiane są postępy dziecka oraz kolejne kroki terapii.

  Czas trwania spotkania: 50 minut

  Cena: 150 zł

  Dla kogo?

Na zajęcia zapraszamy dzieci, które:

 • chcą rozpocząć naukę czytania,
 • mają trudności w zapamiętaniu liter,
 • mają trudności w składaniu liter, sylab w słowa,
 • mają wolne tempo czytania,
 • mają trudności w zrozumieniu przeczytanego tekstu.
 •  

  Opis

Zajęcia z nauki czytania rozpoczynamy od konsultacji podczas, której określamy w jakich sferach dziecko potrzebuje wsparcia. Po określeniu celów przystępujemy do zajęć. W zależności od potrzeb i możliwości dziecka dostosowujemy zadania i aktywności podczas zajęć. W trakcie lekcji wykorzystujemy karty pracy oraz gry edukacyjne, które mają na celu skuteczną naukę.

Nauka czytania to nie tylko znajomość literek. Na zajęciach ćwiczymy, także głoskowanie, sylabizowanie, funkcje wzrokowe oraz pamięć, które są niezbędnym elementem nauki czytania.

W trakcie nauki dbamy o przyjazną, spokojną atmosferę, tak aby nauka sprawiała przyjemność, a uczeń mógł zdobywać wiedzę w swoim tempie.

  Wynik konsultacji

W skutecznej terapii bardzo ważna jest współpraca rodzic – terapeuta. Po zajęciach dziecko dostaje zalecenia do wykonania w domu. Zazwyczaj jest to prosta karta pracy, gra lub zabawa. Na bieżąco omawiane są postępy dziecka oraz kolejne kroki terapii.

  Czas trwania spotkania: 50 minut

  Cena: 150 zł