Terapia ręki

Terapia ręki

Terapia rozpoczyna się od konsultacji, podczas której określamy w jakich sferach dziecko oczekuje wsparcia. Po określeniu celów przystępujemy do właściwej terapii.

Na początku zajęć rozwijamy umiejętności z zakresu motoryki dużej i stopniowo przechodzimy do zadań wymagających coraz większej sprawności manualnej. W toku terapii dzieci będą miały okazję pracować z masami sensorycznymi, materiałami plastycznymi oraz różnymi przedmiotami codziennego użytku, tak aby wzbogacać doświadczenia ruchowe i sensoryczne ucznia.

W skutecznej terapii bardzo ważna jest współpraca rodzic – terapeuta. Po zajęciach dziecko dostaje zalecenia do wykonania w domu. Zazwyczaj jest to proste zadanie, gra lub zabawa. Na bieżąco omawiane są postępy dziecka oraz kolejne kroki terapii.

tr1
tr2

Musisz wiedzieć, że…
Terapia to długi proces i ciężko jest na początku określić, ile spotkań będzie potrzebnych, by pomóc w rozwiązaniu problemu.
Najważniejszą rolę odgrywa współpraca z Rodzicem oraz praca własna Rodzica i Dziecka w domu. Wtedy możemy spodziewać się szybkich efektów.

  Dla kogo?

Na zajęcia terapii ręki zapraszamy dzieci, które:

  • nie lubią podejmować aktywności manualnych,
  • mają problemy w zakresie samoobsługi (zapinanie guzików, ubieranie się, wiązanie butów, itp.),
  • mają problemy z koordynacją ruchów dłoni podczas wykonywania czynności manualnych,
  • unikają dotykania niektórych faktur,
  • nieprawidłowo trzymają kredkę, ołówek, długopis,
  • mają trudności z dostosowaniem chwytu i nacisku do przedmiotu, którym się posługują,
  • piszą w sposób nieczytelny dla siebie i innych,
  • mają zdiagnozowaną dysgrafię.

  Czas trwania spotkania: 50 minut

  Cena: 150 zł