Neurologopedia

Neurologopedia

Mowa odgrywa jedną z najważniejszych ról w prawidłowym funkcjonowaniu społecznym człowieka. Niestety to funkcjonowanie może zostać zaburzone przez różnego rodzaju wrodzone predyspozycje i neurologiczne problemy rozwojowe lub urazy. W takich sytuacjach konieczna jest pomoc specjalisty. Czy konsultacja logopedyczna będzie wystarczająca czy może potrzebny jest neurologopeda? Czym różnią się te specjalizacje?
 
Logopedia to obszerna nauka, która w bardzo szybko się rozwija i wciąż powstają jej nowe działy. Każda z tych specjalizacji wiąże się z dodatkową wiedzą i umiejętnościami zdobywanymi przez terapeutę. Jedną z nich jest neurologopedia.

Czym zajmuje się logopeda?

image-neuro
neuro2

Czym zajmuje się neurologopeda?

Czy powinieneś udać się do neurologopedy, jeśli dziecko jedynie nieprawidłowo realizuje głoskę, wkłada język między zęby przy mówieniu itp.? 

Zdecydowanie tak! Uzyskasz na pewno fachową pomoc, a jeśli problem nie będzie wymagał interwnecji neurologopedy, nasz specjalista skieruje dziecko do logopedy.

Musisz wiedzieć, że…
Terapia to długi proces i ciężko jest na początku określić, ile spotkań będzie potrzebnych, by pomóc w rozwiązaniu problemu.
Najważniejszą rolę odgrywa współpraca z Rodzicem oraz praca własna Rodzica i Dziecka w domu. Wtedy możemy spodziewać się szybkich efektów.

Poznaj usługi Strefy Rozwoju w zakresie neurologopedii:

  Dla kogo?

Konsultacja neurologopedyczna przeznaczona jest głównie dla dzieci :

 • przedwcześnie urodzonych,
 • z niedojrzałością ośrodkowego układu nerwowego,
 • urazami okołoporodowymi,
 • zaburzonym napięciem mięśniowym,
 • opóźnionym rozwojem psychoruchowym,
 • z problemami w karmieniu.


 Opis

Konsultacja neurologopedyczna zaczyna się od wywiadu z rodzicem. Opiekunowie dziecka są pytani o powód zgłoszenia, opis objawów i czas, od kiedy zostały one zaobserwowane.
Rodzice niemowląt i dzieci są dodatkowo pytani o przebieg ciąży, porodu oraz okresu okołoporodowego. 

Neurologopeda:

 • ocenia budowę twarzoczaszki oraz aparatu mowy pod kątem ewentualnych nieprawidłowości lub wad rozwojowych,
 • bada odruchy ssania i połykania,
 • pyta o nawyki dziecka (m.in. o sposób oddychania, o to, czy dziecko chrapie w nocy, czy ma trudności z żuciem lub połykaniem pokarmu, czy się ślini).

Podczas wizyty specjalista bada również rozwój mowy dziecka oraz percepcję słuchową i wzrokową.

  Wynik konsultacji: Diagnoza oraz długa opinia pisemna (opcjonalnie).
Specjalista dobiera odpowiednią formę terapii oraz wyznacza termin kolejnej wizyty w celu oceny postępu leczenia.

  Czas trwania spotkania: 40 minut

  Cena: 240 zł


Uwaga!
Długa opinia pisemna jest dodatkowo płatna i kosztuje 100 zł.

  Dla kogo?

Do grona pacjentów zaliczamy osoby:

 • urodzone przedwcześnie,
 • z uszkodzeniami i dysfunkcjami układu nerwowego w wyniku czego nie rozwija się
  normalnie,
 • z zespołami genetycznymi (zespół Downa, zespół Aperta),
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • z autyzmem, zespołem Aspergera,
 • z rozszczepem podniebiennym,
 • z opóźnionym rozwojem mowy.


 Opis

Podczas terapii neurologopedycznej stymulujemy w zakresie mowy zautomatyzowanej
procesy powtarzania, nazywania i mowy opowieściowej. Terapeuta pracuje z pacjentem nad wywoływaniem głosek, prowadzi terapię miofunkcjonalną aparatu mowy oraz gdy zachodziu potrzeba – przeprowadza elektrostymulację lub terapię prądami TENS/EMS.


Elektrostymulacja


Terapia prądami TENS/EMS jest wsparciem terapeutycznym dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz dla dzieci z rozszczepem podniebienia.

Elektrostymulacja w terapii logopedycznej będzie skutecznym zabiegiem
dla pacjentów:

 • po operacji rozszczepu warg i podniebienia,
 • z zaburzeniami napięcia mięśniowego,
 • nadmiernie śliniących się,
 • z wadami wymowy, nieprawidłową pozycją spoczynkową języka,
 • z wymową nosową (rynolalia),
 • z porażeniem nerwu twarzowego i trójdzielnego,
 • z afazją motoryczną,
 • z dyzartrią,
 • z zaburzeniami genetycznymi,
 • z zaburzeniami napięcia mięśniowego okolicy orofacjalnej,
 • z dysfagią (zaburzeniami pobierania, obróbki i połykania pokarmów),
 • po zabiegach podcięcia wędzidełka języka.

Terapia prądami TENS/EMS:

 • wspomaga proces pobierania pokarmu i połykania,
 • pomaga wzmocnić mięśnie twarzy i jamy ustnej,
 • niweluje nadmierne ślinienie.

Wykonujemy elektrostymulację Aparatem ECOSTIM54 TENS/EMS.

  Czas trwania spotkania: 30 – 60 minut


  Cena:

60zł (15min.)
110 zł (30 min.)
130 zł (45 min.)
160 zł (60 min.)

  Dla kogo?

Zaburzenia miofunkcjonalne występować mogą we wszystkich grupach wiekowych, a związane są z układem stomatognatycznym stanowiącym element układu oddechowego, pokarmowego, artykulacyjnego, fonacyjnego.
Do grona pacjentów mio można zaliczyć: noworodka, niemowlę, dziecko, nastolatka i dorosłego oraz osobę starszą.
Zaburzenia te mogą występować u pacjentów neurotypowych oraz pacjentów z wyzwaniami rozwojowym.


 Opis

Terapia miofunkcjonalna ma na celu normalizacje przebiegu funkcji biologicznych w obrębie narządu żucia poprzez oddziaływanie terapeutyczne,w terapii tej oprócz prawidłowego połykania kładziemy nacisk na prawidłowa pozycje spoczynkowa języka , która często jest wadliwa . W prawidłowej pozycji spoczynkowej masa języka lekko przylega do podniebienia twardego.

  Czas trwania terapii: 15-30 minut

  Cena:
60 zł (15 min.)
110 zł (30 min.)

 Opis

Masaż strefy orofacjalnej:

 • wzmacnia, usprawnia oraz rozluźnia strefę (język, mięśnie mimiczne, mięśnie skroniowo-żuchowe) oraz dno jamy ustnej,
 • usuwa nadwrażliwość w okolicach jamy ustnej i jej wnętrza,
 • poprawia czucie narządów artykulacyjnych (języka, warg, policzków itd.),
 • poprawia pracę narządów artykulacyjnych,
 • poprawia sposób połykania i spożywania pokarmów,
 • niweluje ślinotok,
 • zwiększa lub zmniejsza napięcie mięśniowe,
 • zmienia sposób oddychania.

  Czas trwania masażu: 15 minut

  Cena: 60 zł.