Cennik

Cennik

UsługaCenaCzas trwania
Neurologopedia
Konsultacja neurologopedyczna240 zł40 min.
Terapia neurologopedyczna110 zł30 min.
Terapia neurologopedyczna130 zł45 min.
Terapia neurologopedyczna160 zł60 min.
Masaż neurologopedyczny60 zł15 min.
Masaż neurologopedyczny110 zł30 min.
Masaż po/przed frenotomii130 zł30 min.
Opinia pisemna (neurologopedia)100 zł
Trening słuchowy
Badanie przetwarzanie słuchowego330 zł90 min.
Trening Słuchowy Johansena - badanie pełne330 zł90 min.
Trening słuchowy Johansena - rediagnoza z audiogramem230 zł60 min.
Trening słuchowy Johansena - rediagnoza bez audiogramu150 zł90 min.
Opinia pisemna (trening słuchowy Johansena)100 zł
Neuroflow - diagnoza330 zł90 min.
Neuroflow - rediagnoza260 zł45 min.
Neuroflow - etap I treningu470 zł
Neuroflow - etap II treningu460 zł
Neuroflow - etap III treningu450 zł
Neuroflow - etap IV treningu440 zł
Integracja Sensoryczna
Diagnoza Integracji Sensorycznej600 zł50 min.
Diagnoza Integracji Sensorycznej - 2 lub 3 wizyta0 zł50 min.
Konsultacja Integracji Sensorycznej250 zł50 min.
Terapia Integracji Sensorycznej150 zł50 min.
Opinia pisemna (Integracja Sensoryczna)100 zł
ADOS-2 (1-sze spotkanie)1200 zł50 min.
ADOS-2 (2-gie lub 3-cie spotkanie)0 zł50 min.
Ortoptyka
Diagnoza ortoptyczna200 zł40 min.
Terapia ortoptyczna100 zł30 min.
Terapia ortoptyczna 2-os.70 zł/os.30 min.
Kontrola ortoptyczna150 zł30 min.
Fizjoterapia
Konsultacja fizjoterapeutyczna220 zł50 min.
Fizjoterapia150 zł50 min.
Masaż leczniczy150 zł50 min.
Terapia wad postawy wg FITS - dzieci150 zł50 min.
Fizjoterapia z elementami Integracji Sensorycznej150 zł50 min.
Kinezjotaping60 zł30 min.
Psychologia
Konsultacja psychologiczna250 zł50 min.
CDI2 - Diagnoza depresji u dzieci i młodzieży450 zł50 min.
Diagnostyka ADHD (1) - konsultacja psychologiczna1100 zł50 min.
Diagnostyka ADHD (2) - obserwacja psychologiczna dziecka0 zł50 min.
Diagnostyka ADHD (3) -omówienie diagnozy0 zł50 min.
Pełne badanie diagnostyczne w kierunku spektrum autyzmu/zespołu Aspergera2600 zł
Badanie Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5 (2 spotkania)600 zł50 min.
Terapia pedagogiczna
Konsultacja pedagogiczna250 zł50 min.
Terapia ręki150 zł50 min.
Nauka czytania150 zł50 min.
Terapia matematyczna150 zł50 min.