Trening słuchowy

Trening słuchowy

Twoje dziecko ma problemy z nauką i koncentracją? Ma trudności ze zrozumieniem poleceń i komunikatów? Te sygnały mogą oznaczać zaburzenie przetwarzania słuchowego.

Istnieją nowoczesne i skuteczne metody, dzięki którym można ćwiczyć funkcje słuchowe i poprawić:

Dzięki pracy nad prawidłowym słuchem, dziecko staje się spokojniejsze, pewne siebie i chętne do nauki.

ts
ts2

Poznaj usługi Strefy Rozwoju w zakresie treningu słuchowego:

  Dla kogo?

Objawy mogą się różnić w zależności od dziecka. Do najczęstszych objawów należą:

  1. Trudności ze zrozumieniem złożonych poleceń, szczególnie tych ze złożoną strukturą gramatyczną i zawierających nowe słownictwo.
  2. Trudności ze zrozumieniem mowy w hałasie lub w pomieszczeniach o dużym pogłosie (np. w klasie).
  3. Trudności ze zrozumieniem mowy przy równoczesnej wypowiedzi kilku osób.
  4. Trudności z opanowaniem techniki czytania i pisania.
  5. Trudności ze skoncentrowaniem uwagi na poleceniach nauczyciela.
  6. Obniżona pamięć słuchowa, zaburzenia koncentracji uwagi.
  7. Nadwrażliwość słuchowa (brak tolerancji niektórych dźwięków – głównie tych o stałej częstotliwości, tj. odkurzacz, suszarka).
  8. Częste infekcje ucha środkowego (stany zapalne, wysięki) lub przerośnięty trzeci migdał.
  9. Impulsywność.
  10. Brak umiejętności muzycznych.

  Opis
Zaburzenie przetwarzania słuchowego to dysfunkcja uniemożliwiająca pełne zrozumienie i
wykorzystanie zasłyszanego dźwięku oraz zaburzenie pracy zmysłu słuchu wynikające z
nieprawidłowości na poziomie ośrodkowego układu nerwowego (przy prawidłowej budowie i pracy części obwodowej, czyli uszu).

Przyczyny
Przyczyny nie są do końca poznane, jednak jest kilka czynników, które mogą mieć wpływ na występowanie tej dysfunkcji, m.in.:

 • genetyczne dyspozycje – dysleksja,
 • niedotlenienie w czasie porodu,
 • wcześniactwo,
 • zatrucie ołowiem,
 • uraz głowy,
 • częste i przewlekłe infekcje, zapalenia ucha środkowego.

Diagnostyka
Diagnoza CAPD jest złożonym procesem, który wymaga przeprowadzenia kilku badań. W pierwszej kolejności należy wykluczyć niedosłuch o charakterze obwodowym.

Następnie należy przeprowadzić testy, które oceniają funkcje słuchowe, takie jak:

 • rozumienie mowy w hałasie,
 • rozróżnianie dźwięków,
 • lokalizacja źródła dźwięku,
 • zapamiętywanie informacji słuchowych,
 • koncentracja uwagi na dźwiękach.

  Wynik konsultacji:  krótka opinia pisemna

  Czas trwania spotkania: 90 min.

  Cena: 330 zł

  Dla kogo?

Terapia Johansena IAS polecana jest dla osób (dzieci, młodzieży i dorosłych), które mają problemy z:

 • zaburzeniami uwagi słuchowej,
 • zaburzeniami percepcji słuchowej,
 • nadwrażliwością na dźwięki,
 • problemami w nauce języka angielskiego,
 • opóźnionym rozwojem mowy,
 • zaburzeniami artykulacji,
 • zaburzeniami słuchu fonematycznego,
 • autyzmem, zespołem Aspergera, ADHD,
 • szumami usznymi, migrenowymi bólami głowy.


  Opis

Diagnostyka
Diagnostyka w IAS polega na badaniu audiometrii tonalnej oraz testach mowy utrudnionej, w tym teście dychotycznym. Badania te pozwalają ocenić prawidłowość przetwarzania bodźców słuchowych, które są istotne dla procesu uczenia się.

Terapia
Program terapeutyczny w IAS składa się z indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej, nagranej na syntetyzatorze. Muzyka ta jest nagrywana na płyty CD, które dziecko otrzymuje do domu. Dziecko słucha muzyki przez 10-15 minut dziennie, przez 6 dni w tygodniu, przez słuchawki. Postępy terapii są kontrolowane co 6-8 tygodni (zależnie od wieku dziecka).
Wtedy też dziecko otrzymuje nową, specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym.
Program stymulacji trwa około 8-12 miesięcy.

Korzyści z IAS
Terapia IAS może przynieść następujące korzyści:

 • poprawę koncentracji i uwagi słuchowej,
 • poprawę rozumienia,
 • poprawę umiejętności czytania i pisania,
 • lepszą pamięć słuchową,
 • pozytywne wzmocnienie terapii logopedycznej, poprawę wymowy,
 • wzmocnienie samooceny i pewności siebie.

Zalety metody IAS
Metoda IAS ma następujące zalety:

 • jest dostępna dla osób mieszkających daleko od dużych ośrodków,
 • odbywa się w przyjaznym, bezpiecznym, domowym otoczeniu,
 • nie wymaga rezygnacji z innych form terapii, jakimi jest objęte dziecko.

Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena (IAS) to metoda terapeutyczna, która
może pomóc osobom z różnymi problemami związanymi z przetwarzaniem bodźców
słuchowych. Metoda ta jest dostępna dla osób w każdym wieku i może być
stosowana w domu.

  Wynik konsultacji: krótka opinia pisemna

  Czas trwania spotkania: 90 min.

  Cena:
Trening Słuchowy Johansena – badanie pełne: 330 zł
Trening słuchowy Johansena – rediagnoza z audiogramem: 230 zł
Płyta Johansen: 260 zł
Trening słuchowy Johansena – rediagnoza bez audiogramu: 150 zł

Uwaga! Długa opinia pisemna jest dodatkowo płatna i kosztuje 100 zł.

  Dla kogo?

Jeżeli Twoje dziecko ma trudności:

 • w skupieniu uwagi,
 • w nauce, pisaniu i czytaniu, w nauce języków obcych,
 • z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas,
 • z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych,
 • prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi,
 • często sprawia wrażenie nieobecnego,
 • chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub na ostre zapalenia ucha, miało przerośnięty migdałek gardłowy,
wówczas należy sprawdzić, czy przyczyną trudności dziecka nie są zaburzenia przetwarzania słuchowego APD. U wielu dzieci z dysleksją, trudnościami w uczeniu się, SLI lub ADHD to właśnie zaburzenia przetwarzania bodźców słuchowych są przyczyną ich trudności w uczeniu się na drodze słuchowej.

  Opis

Diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow składa się z kilku etapów:

 1. Rozmowa z rodzicami
  Terapeuta Neuroflow przeprowadza z rodzicami rozmowę, w której zbiera informacje o rozwoju dziecka, jego trudnościach w uczeniu się i komunikacji. Rodzice wypełniają również kwestionariusz, który zawiera pytania dotyczące tych kwestii.
 2. Ocena czułości słuchu
  Badanie audiometrii tonalnej pozwala określić, czy dziecko ma prawidłowy słuch.
  Jeśli nie, konieczne jest leczenie niedosłuchu, zanim można przeprowadzić
  diagnostykę zaburzeń przetwarzania słuchowego.
 3. Ocena wyższych funkcji słuchowych
  Dzieci w różnym wieku wykonują różne zadania testowe, które pozwalają ocenić ich
  wyższe funkcje słuchowe. Zadania te polegają m.in. na:
  • powtarzaniu słów/zdań na tle szumu,
  • rozpoznawaniu cyfr, które słyszane są jednocześnie w prawym i lewym uchu,
  • wysłuchiwaniu przerw w szumie,
  • różnicowaniu dźwięków w zakresie ich wysokości.
 4. Omówienie wyników diagnozy
  Po zakończeniu diagnozy terapeuta Neuroflow omawia wyniki z rodzicami. Raport z
  badania zawiera informacje o tym, jakimi narzędziami dziecko zostało zbadane, co
  badają poszczególne testy oraz jakie wyniki uzyskało dziecko. Wyniki testów z literką
  „L” oznaczają wynik poniżej normy dla wieku dziecka. Raport zawiera również
  analizę wyników diagnozy i podsumowanie zawierające cenne dla nauczycieli oraz
  innych terapeutów dziecka informacje.
 5. Decyzja o rozpoczęciu treningu Neuroflow
  Jeśli rodzice wspólnie z terapeutą zdecydują o rozpoczęciu treningu Neuroflow,
  wówczas zostaną poinformowani o wymaganiach technicznych, cenie każdego etapu
  terapii, roli, jaką pełni rodzic w procesie terapii oraz o demonstracyjnej, skróconej
  terapii, która pokaże rodzicom, jakie zadania spotkają w trakcie sesji terapeutycznych
  prowadzonych w domu.
 6. Terapia Neuroflow
  Terapia Neuroflow jest prowadzona w domu przez rodziców lub opiekunów dziecka.
  Zajęcia trwają około 20 minut dziennie i obejmują wykonywanie zadań testowych z
  diagnozy. Po każdym etapie terapii zalecana jest diagnoza kontrolna, która oceni postępy dziecka.

Diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow jest wszechstronnym i kompleksowym procesem, który pozwala na dokładne określenie, czy dziecko ma CAPD. Diagnoza ta jest niezbędna do rozpoczęcia skutecznej terapii, która może pomóc dziecku w nauce i komunikacji.

  Wynik konsultacji: krótka opinia pisemna

  Czas trwania spotkania: 90 min.

  Cena: 
Neuroflow diagnoza: badanie przetwarzania słuchowego – 330 zł
Neuroflow – terapia: 
I etap: 370zł
II etap: 360zł
III etap: 350zł
IV etap: 350zł
V etap: 340zł