Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna to proces, w którym mózg przetwarza informacje zmysłowe, aby móc reagować na otoczenie. Dzięki integracji sensorycznej jesteśmy w stanie odczuwać, rozumieć
i organizować informacje dostarczane przez zmysły wzrokowe, słuchowe, dotykowe, przedsionkowe
i proprioceptywne.

W organizmie każdego człowieka istnieją trzy układy sensoryczne:

is1
is2

Dobrze funkcjonująca integracja sensoryczna jest niezbędna do prawidłowego rozwoju dziecka.
Dzięki niej dziecko może:

Objawy zaburzeń integracji sensorycznej

Nie u wszystkich dzieci zaburzenia integracji sensorycznej powodują problemy w rozwoju.
Jednak u niektórych dzieci mogą pojawić się następujące objawy:

Terapia integracji sensorycznej

Terapia integracji sensorycznej jest formą terapii, która pomaga dzieciom z zaburzeniami integracji sensorycznej.
Terapia SI pomaga dzieciom nauczyć się, jak reagować na bodźce z otoczenia.

Terapia SI jest prowadzona przez certyfikowanego terapeutę SI.
Terapia oparta jest na zabawie i aktywnościach, które pomagają dzieciom stymulować układy
sensoryczne.

Wnioski
Integracja sensoryczna jest ważnym procesem, który wpływa na rozwój dziecka.
Jeśli dziecko ma problemy z integracją sensoryczną, może to utrudniać mu naukę, rozwój i relacje z innymi.
Terapia SI może pomóc dzieciom z zaburzeniami integracji sensorycznej poprawić ich funkcjonowanie.

Musisz wiedzieć, że…
Terapia to długi proces i ciężko jest na początku określić, ile spotkań będzie potrzebnych, by pomóc w rozwiązaniu problemu.
Najważniejszą rolę odgrywa współpraca z Rodzicem oraz praca własna Rodzica i Dziecka w domu. Wtedy możemy spodziewać się szybkich efektów.Poznaj usługi Strefy Rozwoju w zakresie integracji sensorycznej:

  Dla kogo?  Opis

 

  Wynik konsultacji

 

  Czas trwania spotkania: 

 

  Cena: XX zł

Uwaga! Długa opinia pisemna jest dodatkowo płatna i kosztuje 100 zł.

  Dla kogo?

 1. Nadmierna wrażliwość na bodźce dotykowe, wzrokowe, słuchowe oraz ruch.
  Nadwrażliwość może się objawiać takimi zaburzeniami zachowania jak: rozdrażnienie,
  wycofywanie się w wyniku dotknięcia, unikanie określonych rodzajów ubrań lub jedzenia,
  rozpraszalność lub lęk podczas zwykłych zabaw ruchowych np. na placu zabaw.
 2. Zbyt mała wrażliwość/reaktywność na stymulację sensoryczną.
  W przeciwieństwie do dziecka z nadwrażliwością, dziecko ze zbyt słabą reaktywnością może poszukiwać intensywnych wrażeń sensorycznych takich jak celowe uderzanie ciałem o przedmioty lub intensywne kręcenie się wokół własnej osi. Dziecko może ignorować ból czy być nieświadome zmian pozycji ciała. Zachowania niektórych dzieci zmieniają się drastycznie od nadwrażliwości do zbyt słabej reaktywności /podwrażliwości/.
 3. Zbyt wysoki lub niski poziom aktywności ruchowej.
  Dziecko może być ciągle w ruchu lub wolno się uaktywniać i męczyć się szybko.
  U niektórych dzieci poziom aktywności może się zmieniać od jednego ekstremum do drugiego.
 4. Trudności z koncentracją, impulsywność.
 5. Problemy z koordynacją.
  Problemy te mogą dotyczyć umiejętności z zakresu dużej lub małej motoryki. Niektóre dzieci będą miały słabą równowagę, inne natomiast będą miały olbrzymie trudności z nauczeniem się nowej czynności wymagającej koordynacji ruchowej.
 6. Opóźnienie rozwoju mowy, rozwoju ruchowego oraz trudności w nauce.
  Objawy te mogą być widoczne w wieku przedszkolnym razem z innymi objawami dysfunkcji integracji sensorycznej. U niektórych dzieci w wieku szkolnym mogą występować problemy w nauce mimo normalnego poziomu inteligencji.
 7. Słaba organizacja zachowania.
  Dziecko może być impulsywne lub może łatwo się rozpraszać i okazywać brak planowania przed wykonaniem jakiegoś zadania. Niektóre dzieci mogą mieć problemy z przystosowaniem się do nowej sytuacji. Inne mogą reagować agresywnie, wycofywać się lub być sfrustrowane kiedy poniosą porażkę.
 8. Niskie poczucie własnej wartości.
  Czasami dziecko, które ma wspomniane problemy nie czuje się dobrze. Takie dziecko może być odbierane jako leniwe, znudzone, bez motywacji. Niektóre dzieci same znajdują sposoby na uniknięcie trudnych i krępujących/kłopotliwych zadań. W takiej sytuacji dziecko może być odbierane jako uparte i sprawiające kłopoty. Nie znając przyczyny takiego zachowania rodzice i dzieci mogą się obwiniać. Sytuacja taka sprzyja rozwojowi napięcia w rodzinie, niskiemu poczuciu wartości oraz poczuciu bezsilności.

  Opis
Jedno spotkanie (wywiad) z Rodzicem,
jedno lub dwa (powyżej 4 roku życia) spotkania z dzieckiem,
jedno spotkanie z Rodzicem na omówienie diagnozy.

Podczas diagnozy wykonujemy obserwację kliniczną dziecka oraz przeprowadzamy testy Południowo-kalifornijskie.

  Wynik konsultacji:
pisemna dokumentacja procesów integracji sensorycznej oraz dieta sensoryczna.

  Czas trwania spotkania: 4 spotkania po 50 minut

  Cena: 600 zł

  Dla kogo?


  Opis

 

  Wynik konsultacji

 

  Czas trwania spotkania: 

 

  Cena: XX zł

Uwaga! Długa opinia pisemna jest dodatkowo płatna i kosztuje 100 zł.