Magdalena Skrzypczak

Witaj, nazywam się Magdalena Skrzypczak

Ukończyłam Psychologię Kliniczną i Zdrowia – Uniwersytet SWPS, Psychologię biznesu (ścieżka) – Uniwersytet SWPS,
Psychotraumatologię – Uniwersytet SWPS,
Neuropsychologię – Uniwersytet SWPS, Terapię EMDR – Vitamelius.

Pracuje w obszarze diagnozy i pomocy psychologicznej. Zapraszam na: konsultacje psychologiczne, konsultacje neuropsychologiczne, konsultacje rodzicielskie oraz testy diagnostyczne.

Magdalena Skrzypczak

Psycholog dziecięcy | Psychotraumatolog | Neuropsycholog | Terapeuta EMDR

Czym się zajmuję?

Zapraszam na konsultację i testy diagnostyczne, m.in.:
 • Binet 5 – Diagnoza inteligencji,
 • ASRS – Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu,
 • CDI2- DIAGNOZA DEPRESJI U DZIECI I MŁODZIEŻY,
 • CONNERS 3® – Diagnoza ADHD i zaburzeń współwystępujących.

Szczególnie dobrze czuje się w diagnozie: zaburzeń ze spectrum autyzmu, ADHD, zaburzeń po stresie traumatycznym, zaburzeń zachowania, zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń funkcjonowania.

Jeżeli zachodzi taka potrzeba korzystam z wielu dostępnych testów zarówno z Polskiej Pracowni Testów Psychologicznych jak i Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

Rozwijam swój warsztat uczestnicząc w szkoleniach m.in.:

 • Normy i zaburzenia rozwojowe u dzieci;
 • Diagnoza i terapia depresji, zaburzeń lękowych oraz zaburzeń nastroju u dzieci i młodzieży;
 • Diagnoza małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu;
 • Wspieranie rozwoju i terapia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
 • Jak pracować z dorosłymi pacjentami ze spectrum autyzmu;
 • Samouszkodzenia u dzieci i młodzieży;
 • Pokonywanie i zarządzanie stratą. Jak stosować EMDR w klinicznym podejściu do żałoby – certyfikat wydany przez Antonio Onofri;
 • ROZWÓJ TRAUMATYCZNY A CHOROBA. EMDR w Psychoonkologii, most pomiędzy umysłem a Ciałem – certyfikat wydany przez Elisa Faretta;
 • Osobowość z pogranicza. Jak wspierać osoby wrażliwe emocjonalnie – certyfikat wydany przez Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno Behawioralnej (PTDBT)