Angelika Stolarczyk

Witaj, nazywam się Angelika Stolarczyk

Ukończyłam pedagogikę specjalną oraz psychologie kliniczną na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Dodatkowo mam certyfikat terapeuty integracji sensorycznej 1 i 2 stopnia.

Jestem psychologiem specjalizującym się głównie w pracę z dziećmi i młodzieżą. Związana jestem z od początku swojej pracy zawodowej w pomoc dzieciom u których pojawiają się trudnościach w codziennym funkcjonowaniu. Swoje doświadczenie zdobywałam w szkołach podstawowych oraz gabinetach terapeutycznych. W swej pracy głównie prowadzę zajęcia indywidulane dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (np. Zespół Aspergera, Autyzm, słabowidzącymi), dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową i deficytami uwagi oraz zaburzeniami zachowania (między innymi opozycyjno- buntowniczymi). Dodatkowo prowadzę terapię psychologiczną dla dzieci z obniżonym nastrojem, problemami z regulacją emocji, niskim poczuciem własnej wartości oraz problemami adaptacyjnymi. Ponadto w swej codziennej pracy jestem terapeutą na zajęciach grupowe takich jak Treningi Umiejętności społecznej bądź Trening koncentracji uwagi. Oferuję także wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysu np. rozpadu rodziny. W sytuacjach trudnych wychowawczo udzielam konsultacji dla rodziców.

W gabinecie staram się stworzyć atmosferę ciepła i akceptacji dzięki czemu moi podopieczni czują się bezpiecznie i swobodnie. Bardzo ważnym aspektem w mej pracy jest nawiązanie bezpiecznej relacji z uczestnikiem zajęć. Pracę terapeutyczną opieram głównie na technikach poznawczo- behawioralnych. Stale wzbogacam swój warsztat pracy na szkoleniach i warsztatach.

Prywatnie jestem szczęśliwą mamą dwójki dzieci-4,5 letniego Bartusia i 1,5 rocznej Oli. Ponadto uwielbiam jazdę na rowerze i długie leśne spacery.

Angelika Stolarczyk

Psycholog, diagnosta i terapeuta Integracji Sensorycznej, pedagog​