Monika Wieczorek

Witaj, nazywam się Monika Wieczorek

Wykształcenie zdobyłam na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej
w Lublinie oraz na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ukończyłam pedagogikę specjalną o specjalności oligofrenopedagogika i terapia pedagogiczna.

Monika Wieczorek

Pedagog | Oligofrenopedagog | Terapeuta ręki

Czym się zajmuję?

Doświadczenie zdobyłam w szkołach podstawowych jako nauczyciel wspomagający oraz terapeuta pedagogiczny.
Współpracowałam również z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi jako diagnosta i terapeuta pedagogiczny.
Od czasu ukończenia studiów pracuje indywidualnie z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym. Pomagam im w niwelowaniu specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia).

Moją pracę charakteryzuje połączenie pasji z energią oraz nowoczesnym podejściem. Nauka poprzez mocne cechy dziecka, techniki pracy uwzględniające w dużym stopniu zainteresowania uczącego się, praca na konkretach. Materiały i pomoce zawsze dobieram indywidualnie.
Priorytetowo traktuję kwestię relacji z dzieckiem oraz wytworzenie atmosfery pozwalającej na najbardziej efektywne uczenie się.