Justyna Chorąży

Witaj, nazywam się Justyna Chorąży

Jestem terapeutą Integracji Sensorycznej, oligofrenopedagogiem oraz nauczycielem edu-kacji wczesnoszkolnej. Prowadzę terapię indywidualną dzieci z zaburzeniami Integracji Sensorycznej.

Moim priorytetem we współpracy z dzieckiem i jego rodziną jest dobra, pełna zaufania relacja. Staram się każde dziecko traktować wyjątkowo i indywidualnie. Terapię prowadzę w formie zabawy dostosowanej do wieku i zainteresowań uczestnika. Od wielu lat pracuję w przedszkolach i szkołach, często z dziećmi z zespołem Aspergera, autyzmem oraz za-burzeniami rozwojowymi.

Cały czas rozwijam i uzupełniam swój warsztat pracy poprzez kolejne studia, szkolenia i kursy dotyczące jeszcze lepszego poznania funkcjonowania dzieci .

Prywatnie jestem mamą dwóch synów . Uwielbiam kontakt z naturą oraz podróże.

Justyna Chorąży

Terapeuta Integracji Sensorycznej Diagnosta Integracji Sensorycznej​ Oligofrenopedagog