Karolina Kwiatkowska

Witaj, nazywam się Karolina Kwiatkowska

Jestem Absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunkach logopedia wczesnoszkolna i przedszkolna oraz Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy na kierunkach logopedia oraz neurologopedia.

Moje zainteresowania oraz praktyka logopedyczna koncentrują się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z diagnozą oraz terapią dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, a także na mioterapii.

Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w konferencjach naukowych oraz certyfikowanych szkoleniach.

Karolina Kwiatkowska

Neurologopeda | Terapeuta ręki