Agnieszka Zielkowska

Witaj, nazywam się Agnieszka Zielkowska

Jestem absolwentką studiów magisterskich i podyplomowych
w WSKIMS im. Jerzego Gedroycia w Warszawie, na Wydziale Logopedii i Neurolopopedii.

Agnieszka Zielkowska

Neurologopeda

Czym się zajmuję?

Prowadzę terapię dzieci i młodzieży z zaburzeniami komunikacji językowej oraz zaburzeniami artykulacyjnymi.
Pracuję z dziećmi ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera oraz z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną,
alalią, afazją, niedosłuchem, opóźnionym rozwojem mowy.

Mam doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, prowadzę terapię po udarach i wylewach oraz terapię jąkania.

Mam doświadczenie w terapii karmienia oraz w masażu logopedycznym. Prowadzę terapię miofunkcjonalną.