Paulina Adamczyk

Witaj, nazywam się Paulina Adamczyk

Moja przygoda z logopedią rozpoczęła się od magisterskich studiów polonistycznych. Wtedy właśnie zdałam sobie sprawę, że język jest żywy, ciągle się zmienia i nas określa. Idąc za moimi zainteresowaniami ukończyłam podyplomowe studia z logopedii, a następnie neurologopedii na UMCS w Lublinie.
Dopełnieniem studiów stały się również szkolenia i superwizje z zakresu terapii słuchowej metodą Johansena IAS.

Paulina Adamczyk

Neurologopeda | Terapeuta metody Johansena | Terapeuta Neuroflow | Diagnosta przetwarzania słuchowego

Czym się zajmuję?

Od kilku lat zajmuję się słuchową terapią dzieci i dorosłych metodą Johansena IAS. Jestem również neurologopedą i pracuję
z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi, niepełnosprawnością, opóźnionym rozwojem mowy oraz wadami wymowy w wieku przedszkolnym
i szkolnym. Swoją wiedzę i kwalifikacje zdobywam biorąc udział w warsztatach i szkoleniach. Ukończyłam:

 • Certyfikowany kurs terapii Johansena IAS;
 • Szkolenie z zakresu narzędzia M-CHAT-R odnoszącego się do wczesnego wykrywania autyzmu;
 • Trzystopniowy Kurs Stosowanej Analizy Zachowania w pracy z osobami z autyzmem;
 • Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie;
 • Terapia neurologopedyczna w zakresie wczesnych funkcji orofacjalnych noworodków i niemowląt;
 • Strategie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w obszarze oralnych funkcji pokarmowych, motorycznych i  sensorycznych
  u dzieci;
 • Warsztaty masażu logopedycznego prowadzone przez Annę Regner;
 • Kurs – Wykorzystanie elementów metody Verbo-Tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej cz.1;
 • Warsztaty masażu twarzy;
 • Kurs symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania;
 • Kurs języka migowego I., II. i III. stopnia.

Ciągle poszerzam swoją wiedzę w zakresie terapii logopedycznej i terapii metodą Johansena, ponieważ moja praca stała się moją życiową pasją.