Anna Piłacik

Witaj, nazywam się Anna Piłacik

Jestem absolwentką Medycznej Szkoły Policealnej nr 4 im. Edmunda Biernackiego w Warszawie na kierunku ortoptystka oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku terapia pedagogiczna oraz rehabilitacja wzroku słabowidzących.

Anna Piłacik

Ortoptysta

Czym się zajmuję?

Od kilku lat zajmuje się leczeniem zeza i niedowidzenia oraz innych zaburzeń widzenia obuocznego i akomodacji. W szczególności skupiam się na prowadzeniu terapii widzenia u dzieci i młodzieży. Moje główne zainteresowania obejmują wpływ zaburzeń narządu wzroku na trudności
w nauce.
 
W swojej pracy skupiam się na interdyscyplinarnym podejściu do pacjenta. W ramach tego ukończyłam kurs terapii ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia oraz kurs neurofizjologicznych podstaw integracji sensorycznej. W swojej pracy wykorzystuje również programy słuchowe Therapeutic Listening® – Quickshifts oraz słuchawki kostne – Forbrain.
 
W praktyce zawodowej dodatkowo zajmuje się prowadzeniem wykładów i zajęć praktycznych na kierunku ortoptystka w szkołach policealnych. Jestem również diagnostą pedagogicznym w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, m.in. diagnozuje dzieci pod kątem dysleksji, dysgrafii i dysortografii. Prowadzę też szkolenia z zakresu zależności wzroku i trudności szkolnych.